Untitled Document
   
دربــــاره ما
   

شرکت آرمان پخش جنوب که نماینده انحصاری توزیع محصولات شرکتهای زرین غزال ( لبنیات آپادا و بستنی دایتی)، شان دشت (لبنیات پاژن )، سویا سان (مکسوی)، نوشا زاگرس(آبمعدنی ویوانت)، مهنام (سوپ پاتری)، هکلند (پنیرهای خامه ای) و ژاله نوش(آبمیوه) در استان فارس است، در سال 1384 با 5 پرسنل تاسیس گردید و به تدریج با پیشرفت شرکتهای ذکر شده بخصوص شرکت زرین غزال، مجموعه آرمان پخش نیز به رشدهای قابل توجهی دست یافت، بطوریکه در سال 1390 تعداد پرسنل شاغل در این مجموعه به 42 نفر افزایش یافت. در حال حاضر شرکت آرمان پخش جنوب با امکانات مناسب فنی و حفاظتی از نظر تعداد نیروی انسانی ماهر، وسائط نقلیه استاندارد جهت پخش محصولات، انبار های مجهز به تجهیزات مناسب و تشکیل شده از سرد خانه های بزرگ زیر صفر، سیستم نرم افزاری پیشرفته و سایر عوامل، حرکت روبه رشد خود را ادامه می دهد تا با اتکاء به این توانمندیها بتواند در آینده ای نه چندان دور بعنوان بعترین شرکت پخش در استان فارس مطرح گردد.

از رسالتهای تعیین شده برای این شرکت توزیع و پخش مویرگی مناسب محصولات ارائه شده توسط شرکتهای تولیدی می باشد.

سهامداران و مدیریت ارشدشرکت اطمینان راسخ دارند که با وجود نیروهای کارآمد (که سرمایه بزرگ این شرکت می باشند) همراه با استفاده از تکنولوژی روز و رشد و ارتقاء سطح آموزش و بهره وری به آسانی می تواند به اهداف بلند مدیت شرکت در آینده ای نه چندان دور دست یابد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آرمان پخش جنوب می باشد.
Powered By: www.amahmoodi.com